top of page

kuchyne

návrhy riešenia kuchyne vychádzajú vždy z požiadaviek investora a priestorových možností

 

materiál, farebné prevedenie a technické vybavenie kuchyne je navrhnuté podľa nárokov zadávateľa

návrh riešenia sa skladá z dispozičného riešenia, výberu zariadení a materiálov, vizualizácie a po schválení konečnej verzie aj technických výkresov ako podkladu pre realizáciu

bottom of page