top of page

zrkadlo v interiéri

zrkadlo je veľmi dôležitý prvok interiéru

zrkadlom - jeho správnou polohou a veľkosťou vieme priestory opticky zväčšiť alebo ich vzájomne opticky prepájať

zrkadlom dokážeme aj opticky "zrušiť" napríklad časť steny 

zrkadlom vieme opticky znásobiť zariaďovacie prvky, ako kvety, svietidlá ...

bottom of page