zrkadlo v interiéri

zrkadlo je veľmi dôležitý prvok interiéru

zrkadlom - jeho správnou polohou a veľkosťou vieme priestory opticky zväčšiť alebo ich vzájomne opticky prepájať

zrkadlom dokážeme aj opticky "zrušiť" napríklad časť steny 

zrkadlom vieme opticky znásobiť zariaďovacie prvky, ako kvety, svietidlá ...