top of page

kúpelne

návrhy sú riešené vždy na základe požiadaviek investora a podľa priestorových možností

sanitárne zariadenia a obkladové materiály sú vyberané podľa nárokov zadávateľa

návrh riešenia sa skladá z dispozičného riešenia, výberu zariadení a materiálov, vizualizácie a po schválení konečnej verzie aj technických výkresov ako podkladu pre realizáciu

bottom of page